ارائه سرویس DSLMAX

سرویس اینترنت ADSL در استان هرمزگان راه اندازی شده است جهت اطلاع بیشتر و مراکز منتخبی که امکان ارائه سرویس می باشد می توانید با شماره 32304 تماس حاصل نمایید

چشم انداز

آینده را امروز میسازیم ارتقا و ارزش هر سازمان در گرو تفکر خلاق و نقاد مدیران آن میباشد . ما بر آن شدیم تا نه تنها در شهر خودمان بلکه در استان و کشور حرفی برای گفتن داشته باشیم. از این رو با استفاده از نیروهای متخصص و خلاق و ایجاد بسترهای ارتباطی، امکان برقراری ارتباط میان مردم و سازمان‌ها خود را به بهترین شرکت جنوب کشور در زمینه ی IT و اینترنت مبدل سازیم و حفظ جایگاه برترین ما در بازار، جز با ارایه‌ی خدمات پرکیفیت امکان‌پذیر نخواهد بود.

اطلاعیه ها

اطلاعیه ای وجود ندارد